Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สำหรับคนที่เคยวาดรูปโดยใช่สีน้ำ เวลาไปซื้อพู่กัน จะมีพู่กันอยู่ยี่ห้อหนึ่งติดชื่อว่า ภู่กันของ สง่า มะยุระ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงดก็บความสงสัยกันว่า สง่า มะยุระ คือใคร มาจากใหน....
สง่า มะยุระ เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2452 มีความสามารถด้สนการวาดเขียนตั้งกะเด็กๆผลงานที่สร้างชื่อเสียงที่สุดคือ ภาพรามเกียรติ์พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนเมื่อปี พ.ศ. 2479 ได้เริ่มการทำพู่กันขายโดยมีการแก้ไขดัดแปลงพู่กันจนได้มาตารฐาน กิจการของสง่าดำเนินมาด้วยดี จึงนับได้ว่าเป็นโรงงานทำพู่กันแห่งแรกในเมืองไทยตำนาน ภู่กัน สง่า มะยุระ
เครดิต a day เล่ม77

0 ความคิดเห็น: