Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ภูเขาทอง หรือ บรมบรรพต แห่งวัดสระเกศวรมหาวิหารนั้น เราคงจำกันได้ในฐานะเจดีย์สูงคู่กรุง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่มีบันไดเวียนสองด้านให้ขึ้นสู่ยอดเขา ด้วยความสูง 1 เส้น 11 วา 3ศอก 5 นิ้วไทย (76เมตรสากล) แต่ที่นี่ยังเป็นเจดีย์แห่งเดียวในสยามประเทศที่เคยใช้เป็นสถานที่บอกเหตุไฟใหม้ในสมัยรัชกาลที่5 และยังเป็นเจดีย์แรกและเจดีย์เดียวที่ตั้งหวูตไซเรนเตือนภัยตอนสงครามโลกครั้งที่2ด้วย
เครดิต a day เล่ม77

0 ความคิดเห็น: