Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ก่อนจะเป็นของคู่งานวัดให้เด็กๆรบพ่อรบแม่นั้น ลูกโป่งลอยตามลมมายังสยามประเทศ ในสมัยรัชกาลที่5 พ.ศ. 2423 ผ่านห้างฝรั่งแรมเรช (ห้งแนวหน้าดังพารากอนในสมัยนั้น) โดยตอนนั้น ยังถูกเรียกกันว่า ลูกโป่ง จนในสมัยรัชกาลที่7 มีโฆษณาในหนังสือเกษมรัฐขาย ลูกสวรรค์ ใจความประมาณว่า ลูกสวรรค์เหนี่ยวหนึบนุ่มหนับเพราะสั่งทำพิเศษ จะต้องมาจากร้านมาลี ศรีประเสริฐที่เป็นเอเยนต์ลูกสวรรค์จากอเมริกันเจ้าเดียวในกรุงสยามเท่านั้น
เครดิต a day เล่ม77

0 ความคิดเห็น: