ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สนามหลวง หรือ ทุ่งพระสุเมรุ นั้นสร้างขึ้นมาพร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนต้นมะข้ามที่เราเห็นอยู่รายรอบสนามหลวงนั้นแท้จริงเพิ่งเริ่มปลูกในสมัยรัชกาลที่ 5 เท่านั้นเอง
โดยการปลูกมีขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ 2446 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการปลูกต้นไม้ในพระรราชวังสวนดุสิต โดยมีเจ้าพระยาเทเวศร์เป็นผู้กะแนวการปลูกต้นไม้รอบสนามหลวง เมื่อถวายแบบแปลนให้ทรงทอดพระเนตรแล้วจึงได้ลงมือปลูก แต่ทว่ามีการกะแนวต้นพลาดกันกับพระสถิตมิมานการ ผู้เป็นเจ้ากรม (อธิปดี) โยธาสมัยนั้นสุดท้ายแล้วรัชกาลที่ 5 จึงมีพระบรมราชโองการว่า ให้เลิกปลูกในถนน แล้วปลูกในสนามเป็นสองแถว แต่ละต้นห่างกันเจ็ดเมตร อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน
แต่ทว่ามะขามจะมีจำนวนกี่ต้นนั้น ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ถ้าอยากรู้คงต้องไปนับกันเองแล้วหละครับ(ผมนับดูหลายครั้งแล้วมันได้.....หลายต้นครับ)
เครดิต a day เล่ม77

0 ความคิดเห็น: