ขับเคลื่อนโดย Blogger.
ชื่อกิจกรรม งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติ (International Fireworks)
วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552
สถานที่กิจกรรม ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี
เวลากิจกรรม

เวลา 14.00 น.
เริ่มกิจกรรม
กิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าราคาถูก
การแสดงวงโยธวาทิต
คอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องยอดนิยมเวลา 17.00 น.
การแสดงดนตรีจากวงออเคสตร้า หรือ แจ๊ส (4 เหล่า)

เวลา 18.30 น.
พิธีถวายราชสดุดี

เวลา 19.00 – 21.00 น.
การแสดงและการประกวดพลุอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก

———————————————————————————

ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี
“ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินีบารมีศรีแผ่นดิน”
งาน แสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน Thailand’s Festival of International Fireworks in Honor of their Majesties

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011 นับเป็นมหามงคลยิ่ง ที่กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกันจัด “งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน เนื่องในโอกาส 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552” (Festival of International Fireworks Contest Series in Honor of Their Majesties the King and Queen on the Occasion of His Majesty the King’s 82nd Birthday Anniversary 5th December 2009) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึก ใน พระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์คุณูประการแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ทั้ง นี้กิจกรรมการประกวดพลุนานาชาติฯ ดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยในการจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในครั้งนี้นั้น ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการแสดงพลุที่มีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงจากนานา ประเทศ (ประเทศเป้าหมายที่จะเชิญ 10 – 15 ประเทศ) มาแสดงและประกวดพลุในประเทศไทยโดยจัดงานประกวดประมาณ 4 – 5 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 ประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นไป จนถึงเดือนสิงหาคม 2554

เมื่อได้แสดงครบทุกประเทศแล้วจะพิจารณาเชิญ ประเทศที่ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 – 2 และ 3 มาแสดงรอบพิเศษเพื่อแข่งขันรอบสุดท้ายใน เดือนธันวาคม 2554 เพื่อชิงชนะเลิศกัน รวมทั้งทุกประเทศจะจัดการแสดงร่วมถวายพระเกียรติฯ ในการเฉลิมฉลอง 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

กำหนดจัดงานแสดงและประกวด พลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งที่ 1 นี้ คือวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี
กิจกรรมในบริเวณงานจะ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อันได้แก่ กิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าราคาถูก, การแสดงวงโยธวาทิต และคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องยอดนิยม
เวลาประมาณ 17.00 น. จะเป็นการแสดงดนตรีจากวงออเคสตร้า หรือ แจ๊ส (4 เหล่า)
เมื่อถึงเวลา 18.30 น. จะมีพิธีถวายราชสดุดี
หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 19.00 – 21.00 น. จึงจะเป็นการแสดงและการประกวดพลุอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก
ในช่วงแรกจะเป็นการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากนั้นจะเป็นการแสดงเพื่อประกวดฯ โดยประเทศญี่ปุ่น
คั่นด้วยการแสดงพลุฯโดยชมรมพลุแห่งประเทศไทย
ลำดับสุดท้ายจะเป็นการแสดงเพื่อประกวดฯ โดยประเทศเยอรมนี

การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ขอเชิญชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

0 ความคิดเห็น: