Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
ผมคิดว่าเวบนี้หน้าจะทำง่ายสำหรับคนไทยคือเว็บวิจารณ์สินค้านั้นเอง เว็บyopiเป็นเว็บไทยที่ใหญ่พอสมควร
ถ้าอยากรู้รายละเอียดลงคลิกไปที่ หารายได้จาการวิจารณ์สินค้า ตรงที่ขีดเส้นใต้เลยครับ รายได้จากการเขียนบทวิจารณ์ จะมาจากการได้รับคะแนนโหวต หรือ ที่เรียกว่าประเมิน แบ่งเป็น

1. สมาชิกที่เขียนบทวิจารณ์สองคนแรก ของแต่ละสินค้า หรือบริการนั้น ๆ จะได้รับ 0.5 บาท ต่อการได้รับโหวตหนึ่งครั้ง

2. สมาชิกที่เขียนบทวิจารณ์คนที่ 3-5 ของแต่ละสินค้า หรือบริการนั้น ๆ จะได้รับ 0.4 บาท ต่อการได้รับโหวตหนึ่งครั้ง

3. สมาชิกที่เขียนบทวิจารณ์คนที่ 6-8 ของแต่ละสินค้า หรือบริการนั้น ๆ จะได้รับ 0.3 บาท ต่อการได้รับโหวตหนึ่งครั้ง

4. สมาชิกที่เขียนบทวิจารณ์คนที่ 9 เป็นต้นไป ของแต่ละสินค้า หรือบริการนั้น ๆ จะไม่ได้เงิน


รายได้จากการแนะนำเพื่อนมาสมัคร / จากเว็บไซด์ของท่าน

1. ถ้าเพื่อน หรือ คนที่สมัครผ่านท่าน / เว็บไซด์ของท่าน เริ่มเขียนบทวิจารณ์แรกท่านจะได้ทันที 5 บาทต่อหนึ่งคน

2. เมื่อเพื่อนของท่าน หรือ คนที่สมัครผ่านเว็บของท่าน คนนั้นมีรายได้ซึ่งเกิดจากโปรแกรมนี้ ท่านจะได้ 50% ของคน ๆ นั้น (ไม่ได้หักจากเขามาให้นะครับ แต่เอาที่เขาได้มาคูณ 0.5 แล้วเอาให้คุณ)

3. ท่านมีสิทธิได้รับเงินในข้อ 2 เป็นเวลาสามเดือนนับจากวันที่เพื่อน หรือสมาชิกคนนั้น ๆ ที่ท่านแนะนำมาทำการสมัครสมาชิก และได้รับสูงสุด 100 บาทต่อหนึ่งคนที่ท่านแนะนำมาสมัคร


การสมัครสมาชิก
หลักจากทำการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับทันที 20 บาท

หมายเหตุ:

1.สมาชิกจะได้รับเงินโดยเช็คบริษัท สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที
2.เราจะส่งเช็คไปให้ต่อเมื่อรายรับของท่านถึง 500 บาทขึ้นไป
3.สมาชิกจะขอเช็คได้ต่อเมื่อครบ 30 วันแล้วนับจากวันที่สมัคร

สมัครต่อได้เลยครับหารายได้จาการวิจารณ์สินค้า

0 ความคิดเห็น: