Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
คราวนี้มาถึงราชบุรีแล้วครับกับโอ่งสุโขทัย ไปดูรายละเอียดกันครับ
โรงงาน “เถ้าฮงไถ่” เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่คู่กับประวัติเครื่องปั้นดินเผาของ จังหวัดราชบุรี เริ่มปี พ.ศ. 2476 นายซ่งฮง แซ่เตีย และนายจือเหม็ง แซ่อึ้ง ซึ่งเป็นเพื่อนกันและเคยทำเครื่องปั้นดินเผาที่เมืองปังโคย ประเทศจีน ได้มาพบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรี จึงได้นำตัวอย่างดินไปทดลองเผาที่เตาของเจ้สัวฮะลิ้ม สามเสน กรุงเทพฯ เมื่อเห็นว่าดินใช้ได้ จึงชวนพรรคพวกตั้งโรงงาน ชื่อ “เถ้าเจียหลี” ผลิตไหน้ำปลา โอ่งน้ำไม่มีลาย กระถางต้นไม้เป็นโรงงานแรกของราชบุรี โดยผลิตทดแทนการนำเข้าจากประเทศจีน ต่อมาปี พ.ศ. 2486 จึงแยกกิจการกัน นายซ่งฮง แซ่เตียและนายจือเหม็ง แซ่อึ้ง ได้ออกมาตั้งโรงงาน “เถ้าแซไถ่” เริ่มผลิตโอ่งมีลายมังกรเป็นครั้งแรก โดยสั่งดินขาวจากประเทศจีนไว้สำหรับติดลายมังกร ปี พ.ศ. 2497 ได้ขยายสาขา และแยกกิจการกัน โดยนายซ่งฮง แซ่เตีย ได้ตั้งชื่อโรงงานใหม่เป็น “เถ้าฮงไถ่” ปัจจุบันโรงงานเถ้าฮงไถ่ ได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบลูกค้าสั่ง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาอยู่ที่ขนาดของและสีสัน ความยากง่าย ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 100 บาท ถึงหลักหมื่น
สถานที่จำหน่าย 234/1 หมู่ที่ 2 ถนนเจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-337574
ในกรุงเทพฯ ที่ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม โทรศัพท์. 032-323630,337574
ยังไงถ้าสนใจลองไปดุด้วยตาตัวเองซักครั้งก็ดีนะครับ

0 ความคิดเห็น: