Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
เขียนถึงชุดไทยจักรีไปแล้ววันนี้ขอต่อด้วยชุดไทยดุสิต ชุดไทยดุสิตนั้นเป็นเสื้อ คอกลม กว้าง ไม่มีแขน เข้ารูป ปักแต่ง ลายไทย ด้วย ลูกปัด ใช้กับ ผ้าซิ่น ไหม ยกดิ้น ทอง ลาย ดอกพิกุล ตัดแบบ หน้านาง มี ชายพก ใช้ใน งาน ราตรี สโมสร หรือ เป็นชุด ฉลอง สมรส เครื่อง ประดับ ที่ใช้ ต่างหู สร้อยคอ แหวน ชุดไทยดุสิต คือ ชุดไทยคอกว้าง ไม่มีแขนใช้ในงานกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตก ตัวเสื้ออาจปักหรือตกแต่งให้เหมาะสม กับงานกลางคืน ตัวเสื้ออาจเย็บติดหรือแยกคนละท่อนกับซิ่นก็ได้ ซิ่นใช้ผ้ายกเงินหรือทองจีบชายพก ผู้แต่งอาจใช้เครื่องประดับแบบไทยหรือตะวันตกตามควรแก่โอกาส แต่โอกาศเห็นสมัยนี้ก็น้อยเหลือเกินครับ
credit www.thaitopwedding.com ลองไปหาชุดแต่งงานร้านนี้ดูนะครับ ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับบอกใว้ก่อน

0 ความคิดเห็น: