ขับเคลื่อนโดย Blogger.
วันนี้ไปเจอคาถาจีบหญิงสมัยก่อนเลยเอามาให้ดูอาจเรียกว่ากลอนก็ได้มั้งไม่แน่ใจ
เกี้ยวผู้หญิงเปรี้ยวๆต้องเกี้ยวคล่อง
เกี้ยวผู้หญิงจองหองต้องขยัน
เกี้ยวผู้หญิงลวดลายต้องไล่ทัน
เกี้ยวผู้หญิงสามัญต้องอ้อนวอน
เกี้ยวผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใจกล้า
เกี้ยวผู้หญิงมารยาอย่าใจร้อน
เกี้ยวผู้หญิงไก่แก่ต้องแง่งอน
เกี้ยวผู้หญิงใจอ่อนต้องอ่อนตาม
เกี้ยวผู้หญิงช่างพูดอย่าพูดมาก
เกียวผู้หญิงหุบปากต้องหมั่นถาม
เกี้ยวผู้หญิงนิ่มนวลอย่าลวนลาม
เกียวผู้หญิงรูปงามต้องวางโต
เกี้ยวผู้หญิงคนชั่วต้องสอนสั่ง
เกี้ยวผู้หญิงรวยตังค์ต้องทำโก้
เกี้ยวผู้หญิงนักศึกษาอย่าคุยโว
เกี้ยวผู้หญิงยะโสอย่าขัดใจ
เกี้ยวผู้หญิงรูปชั่วต้องยอยก
เกี้ยวผู้หญิงของตกต้องเก็บให้
เกี้ยวผู้หญิงใจร้อนต้องมือไว
เกี้ยวผู้หญิงบ้านไกลต้องหมั่นเยือน
เกี้ยวผู้หญิงเดินทางต้องเงินหนัก
เกี้ยวผู้หญิงอกหักต้องเป็นเพื่อน
เกี้ยวผู้หญิงรุ่นน้องต้องหมั่นเตือน
เกี้ยวผู้หญิงที่เป็นเพื่อนต้องใจเย็น
เกี้ยวผู้หญิงชนิดใดก็ไม่ว่า
อย่าไปเกี้ยวเมียเค้าให้ผัวเห็น
ประเดี๋ยวเลือดหัวจะกระเซ็น
ตัวกระเด็นตกบ้านเท่านั้นเอย.......

0 ความคิดเห็น: