ขับเคลื่อนโดย Blogger.
ภาษาไทยเรานั้นมันดิ้นได้ครับและเอามาดัดแปลงได้มากมายและนี้คื่อหนึ่งในนั้นครับกับภาษาไทยวันละคำ จิ๋วระทวย แท่งหฤหรรษ์ ทายซิแปลว่าอะไร
พหุบัญชร หมายถึง Windows หรือหน้าต่างหลายๆบาน
คำว่าพหุ แปลว่า มาก,หลาย
และบัญชร แปลว่า หน้าต่าง

จุดอิทธิฤทธิ์ ฟังดูน่าตื้นเต้นดีไหม แปลตรงตัวได้ว่า
PowerPoint

พหุอุบลจารึก รวมแล้วแปลว่า Lotus Notes
สำหรับคำว่าอุบล หมายถึง ดอกบัว

ภัทร สั้นง่ายได้ใจความ ภัทร แปลว่าดี, เจริญ, ประเสริฐ
ซึ่งก็คือ EXCEL นั่นเอง

ปฐมพิศ ปฐม แปลว่าพื้นฐาน หรือ Basic
พิศ แปลว่าการมอง คล้ายๆกับ Visual
เหมาเป็น Visual Basic

พหุภาระ Multitasking คำว่าพหุถูกนำมาใช้อีกแล้ว
ก็ดันทำหลายงานพร้อม ๆ กันเลยเป็นพหูพจน์นะซิ

แท่งภาระ ชุดต่อเนื่องของคำว่าภาระ หรือ Task
ดังนั้นแท่งภาระจึงหมายถึง Taskbar

แท่งหฤหรรษ์ แปลได้ความหมายดีมากคือ Joystick
เพราะใช้ในการเล่นเกมทำให้เกิดความสุข

สรรค์ใน สรรค์ หมายถึงสร้าง ซึ่งก็คือ Build
รวมกับในหรือ in
เป็น Build-in

ยืนเอกา เอกา แปลว่า โดดเดี่ยว, ยืนแปลว่าไม่ได้นั่ง
รวมความได้ว่าไม่ได้นั่งคนเดียว หรือยืนคนเดียว หรือ
Standalone

จิ๋วระทวย อย่าแปลเอง ฟังก่อน
Micro แปลว่าเล็ก, จิ๋ว
ส่วน Soft แปลว่าอ่อน, นุ่ม
ดังนั้นจิ๋วระทวยหมายถึง Microsoft
ว่าแล้วก็ตัวใครตัวมันนะ

ที่มา http://thaimisc.pukpik.com/fre...php?user=hydro-1&topic=335

0 ความคิดเห็น: